NOTARIUSZ JAROSŁAW

Kancelaria Notarialna Agata Kuźniar

Zapewnia profesjonalizm, rzetelność oraz merytoryczne i indywidualne podejście do każdego Klienta.

agatakuzniar@notariusz-jaroslaw.pl

607 44 63 36

Adres

Rynek 8/10, 37-500 Jarosław

Godziny otwarcia

PN - PT: 8.00 - 16.00

O NAS

Kancelaria

Kancelaria Notarialna, prowadzona od 2013 roku przez Notariusz Agatę Kuźniar zlokalizowana jest Rynek numer
8 /10 w Jarosławiu. Wejście zarówno od Rynku jak też od ulicy Franciszkańskiej (do Państwa dyspozycji pozostaje parking znajdujący się na tyłach budynku od ulicy Franciszkańskiej, aby skorzystać z parkingu należy zadzwonić do kancelarii celem podniesienia szlabanu).

Notariusz Agata Kuźniar realizuje pełen wachlarz czynności notarialnych, które w zakresie kompetencji notariuszy są zgodne z Ustawą Prawo o notariacie. Zapewnia profesjonalizm, rzetelność oraz merytoryczne i indywidualne podejście do każdego Klienta.

Stronom udzielane są szczegółowe, bezpłatne informacje i wyjaśnienia związane z wykonywaną czynnością notarialną zarówno w siedzibie kancelarii jak też telefonicznie i drogą elektroniczną. Czynności notarialnych polegających na poświadczaniu zgodności odpisów, wypisów, wyciągów lub kopii z okazanymi dokumentami, daty okazania dokumentów, daty pozostawania osoby przy życiu oraz własnoręczności podpisów dokonuje się na bieżąco.

Pozostałe czynności notarialne dokonywane są po wcześniejszym telefonicznym, elektronicznym lub osobistym uzgodnieniu ich terminów, w uzasadnionych przypadkach także w innych godzinach. Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. W uzasadnionych przypadkach czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu.

Zgodnie z Państwa oczekiwaniem, w kancelarii udostępniamy bezpłatny bezprzewodowy internet (Wi-Fi).

Zakres usług notarialnych

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:
Akty notarialne
Akty poświadczenia dziedziczenia
Sporządzanie poświadczeń
Doręczanie oświadczenia
Spisywanie protokołów
Sporządzanie protestów weksli i czeków
Przechowywanie dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych
Sporządzanie wpisów, odpisów i wyciągów dokumentów
Sporządzanie na żądanie stron, projektów akt, oświadczeń i innych
Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego

(z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych)

Sporządzanie innych czynności wynikające z odrębnych przepisów

Opłaty i podatki

Zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz.U.2010 r. Nr 101, poz.649 z późn.zm.) notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego, zaś zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity: Dz.U. 2009 r. Nr 93, poz.768 z późn.zm.) notariusze są płatnikami podatku od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie.

Notariusz oblicza oraz pobiera podatek od strony czynności (podatnika), a następnie wpłaca go we właściwym terminie organowi podatkowemu (Urząd Skarbowy).

Jeżeli akt notarialny obejmuje wniosek o wpis do księgi wieczystej podlegający opłacie sądowej notariusz pobiera od wnioskodawców tę opłatę, którą następnie przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu. Wysokość opłat sądowych reguluje Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz.U.2010 r. Nr 90, poz. 594 z późn.zm.).

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie (art. 5 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie – tekst jednolity: Dz.U. 2008 r. Nr 189, poz.1158 z późn.zm.), a wysokość stawek taksy notarialnej określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2004 r. Nr 148, poz.1564 z późn.zm.).

Do kwoty taksy notarialnej należy doliczyć podatek VAT wg stawki 23 %.

Zebrane opłaty i podatki przekazywane są na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych tj. Urzędu Skarbowego ze względu na miejsce położenia kancelarii notarialnej (Urząd Skarbowy w Dębicy, ulica Kolejowa 21) oraz sądów prowadzących księgi wieczyste właściwych według miejsca położenia nieruchomości.

Notariusz nieodpłatnie przesyła wypisy i odpisy aktów notarialnych do właściwego Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego celem dokonania wpisów w księgach wieczystych, do Urzędu Skarbowego, Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego oraz innych właściwych instytucji (np. Wójta Gminy/Prezydenta Miasta).

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty, bądź – w przypadku czynności mniej zawiłych – telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dane kontaktowe

Adres

Rynek 8/10
37-500 Jarosław

agatakuzniar@notariusz-jaroslaw.pl

607 44 63 36
(16) 621 40 38

Godziny otwarcia

PN - PT: 8.00 - 16.00

NIP

792-213-44-22

Formularz kontaktowy